Staat

De staatsvorm in de Dominicaanse Republiek is een representatieve democratie. Deze is gevormd naar het Franse model. De overheid is daarbij verdeeld in de uitvoerende, wetgevende en de juridische macht. De president heeft met zijn kabinet de uitvoerende macht in handen. Hij is hoofd van de Dominicaanse Republiek met onder hem het congres en het huis van afgevaardigden die allen individueel worden gekozen en over de wetgevende macht beschikken.

Een onafhankelijke juridische raad zorgt ervoor dat politiek en rechtspraak gescheiden zijn. Omdat in de Dominicaanse Republiek de president de uiteindelijke macht heeft, kan hij beslissingen maken zonder dat de afgevaardigden hier een veto over kunnen uitspreken. De wetten die het congres heeft goedgekeurd moeten eerst nog langs de president voordat ze worden aangenomen. De president is als uiteindelijke machthebber, ook hoofd van het leger. Elke 2 jaar heeft de Dominicaanse Republiek verkiezingen. Om de 4 jaar wordt er een president gekozen en in de tussenliggende 2 jaar een congres. Daarbij kiest elke provincie een lid voor de senaat.
Regering

Het huidige staatshoofd van de Dominicaanse Republiek is Dr. Leonel Fernandez. Hij is lid van de Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Op 16 mei 2008 werd hij, na het presidentschap één termijn te hebben afgestaan, opnieuw gekozen als president van de Dominicaanse Republiek. Naast de PLD zijn er nóg twee grote partijen in de Dominicaanse Republiek. De sociaaldemocratische Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en de Christelijke Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Daarnaast zijn er nog vele kleine organisaties en partijen die zich verkiesbaar stellen of zich met de politiek bemoeien.

Internationale toezichthouders hebben bevestigd dat de verkiezingen pas vanaf 1996 echt rechtvaardig verliepen. Dit wil niet zeggen dat er voor die tijd totaal geen orde was op dit gebied. Er bestond al vanaf decennia eerder een raad die mogelijke kwesties rondom de verkiezingen probeert op te lossen. Deze centrale raad werkt net zoals de eigenlijke regering op verschillende niveaus. Zo worden, naast het nationaal toezicht, ook mensen aangesteld om de provinciale en gemeentes in de gaten te houden.